BPH

Ketua Himpunan

Thariza Amanda Syahfitri

Wakil Ketua Himpunan

Abiyyu Anwar Rahmatullah

Sekretaris Himpunan

Elly Ferawati

Sekretaris Himpunan

Ashfina 'Ishmatul Husna

Bendahara Himpunan

Chandra Wira Utami

Bendahara Himpunan

Putri Anggia Lestari